Error message

  • Warning: Creating default object from empty value in views_handler_filter_selective->get_oids() (line 295 of /srv/vhosts/marbiol.ugent.be/htdocs/WWW/sites/all/modules/views_selective_filters/views_handler_filter_selective.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value in views_handler_filter_selective->get_oids() (line 296 of /srv/vhosts/marbiol.ugent.be/htdocs/WWW/sites/all/modules/views_selective_filters/views_handler_filter_selective.inc).

Research projects

Title Start End
The meiofauna paradox unravelled: relative importance of environmental and dispersal related processes in structuring nematode communities in the Southern Ocean October, 2010
Gebiedsvisie voor het grensoverschrijdende uitgebreide Zwin, inclusief een beheerplan en monitoring voor het uitgebreide Zwin aan Vlaamse zijde May, 2010 May, 2015
Ecosystem sensitivity to invasive species March, 2009 February, 2011
Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE July, 2009 June, 2011
Macrobenthos monitoring van het Belgisch Continentaal Plat in het kader van de OSPAR eutroficatie beoordeling January, 2009 November, 2009
Competition and dispersal in closely related marine invertebrates: a study on a Nematode cryptic species complex September, 2009
The importance of artificial hard substrates in the North sea for the ecology of the ichthyofauna January, 2009 December, 2013
Effecten van glaciale erosie op meiobenthische gemeenschappen van polaire kustregio's January, 2009
Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas November, 2009 October, 2013
Belgian Register of Marine & Coastal Species October, 2009 2010
Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary January, 2009 June, 2010
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu 2009
Hotspot Ecosystem Research and Man's Impact On European Seas April, 2009 2012
Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee January, 2009 July, 2009
An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries May, 2009 April, 2011
A century of sea fisheries in Belgium January, 2008
De functionele rol van het mariene macrobenthos in het metabolisme van de zeebodem. January, 2008 December, 2011
Trofische relaties tussen harpacticoide copepoden en bacteriën in benthische voedselwebben October, 2008
Optimaliseren data beheer en opslag en verzorgen educatie databeheer voor wetenschappers van het NIOO March, 2008 March, 2009
BIOdiversity and ecosystem FUNctioning in contrasting southern European deep-sea environments: from viruses to megafauna March, 2008 February, 2011
Streamlining activity of the Coastal Wiki September, 2007 January, 2008
Strengthening the oceanographic data management and operational forecast services at IBSS and MHI, Ukraine March, 2007 November, 2009
Karakterisering en biobeschikbaarheid van organisch materiaal aan de basis van mariene voedselwebben January, 2007 December, 2009
The development and realisation of the third phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M) December, 2007 November, 2010
Populatiegenetische structuur en cryptische diversiteit van vrijlevende mariene nematoden : beschrijving en implicaties voor het functioneren van populaties en ecosystemen. January, 2007 December, 2010
ANtarctic benthic DEEP-sea biodiversity: colonisation history and recent community patterns - SYSTem Coupling 2007 2009
Arctic expedition June, 2007 July, 2007
De Zee van Toen January, 2007 November, 2008
'DNA-barcoding' bij mariene nematoden en de rol van genetische diversiteit in de stabiliteit van populaties bij habitatverstoringen October, 2007 September, 2010
Darwin's laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstofkringloop July, 2007 June, 2012
Body - size and ecosystem dynamics: integrating pure and applied approaches from aquatic and terrestrial ecology to support an ecosystem approach January, 2007 December, 2010
Meiofauna van gereduceerde koude bronnen "cold seeps" : wat is hun functie, adaptatie en oorsprong? January, 2007 December, 2010
Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos - Coping with Change January, 2007 January, 2009
Planet Ocean 2007 2012
Diversiteit en evolutie van bacteriële symbionten in de Siphonocladales (Chlorophyta) en hun effecten op groei en morfogenese van de gastheer October, 2007 September, 2010
Pilot study into the data management at NIOO-CEME March, 2007 April, 2007
Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria June, 2006
Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas December, 2006 January, 2011
Archiving data on recreational fishing along the Belgian coast April, 2006
Taxonomisch, fylogenetisch, populatiegenetisch en fylogeografisch onderzoek met behulp van DNA sequentie- en fragmentanalyse. January, 2006 December, 2006
Controle Paardenmarkt October, 2006 December, 2007
Quantification of Erosion and Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics December, 2006 2010
Genetische diversiteit in sponzen geassocieerd met koud-water koraalecosystemen January, 2006
Artificial reefs in relationship with the infauna of surrounding soft substrates: the role of changes in predator-prey interactions versus changes in the physico-chemical habitat January, 2006 December, 2007
A field manipulation experiment on four European beaches investigating the response of meiofauna communities to increased rainfall October, 2006 December, 2008
The role of diversity, functionality and density of the macrobenthos in the functioning of the sea bottom October, 2006 September, 2008
Evaluation and update of the OMES database, concerning the data of the Flemish part of the Scheldt estuary June, 2006 2009
Belgian Network for Coastal Reseach February, 2006 February, 2009
Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management April, 2006 March, 2011
European platform for coastal research: coordination action February, 2006 February, 2009

Pages