Brecht Vanhove

2018

Vanhove, B.; Moens, T.; Vrielinck, H.; Van Colen, C. (2018). Ingestion, accumulation and trophic transfer of microplastics in the benthos of the Belgian part of the North Sea and Westerschelde estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 120

2016

Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Vanhove, B.; De Backer, A.; De Clippele, L.; De Troch, M. (2016). Trophic ecology of Mnemiopsis leidyi in the southern North Sea: a biomarker approach. Mar. Biol. (Berl.) 163(2): [1-25]. hdl.handle.net/10.1007/s00227-015-2800-z

Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Vanhove, B.; De Backer, A.; De Clippele, L.; De Troch, M. (2016). Erratum to: trophic ecology of Mnemiopsis leidyi in the southern North Sea: a biomarker approach. Mar. Biol. (Berl.) 163(9): 184. https://hdl.handle.net/10.1007/s00227-016-2955-2

2014

Vanhove, B.; Vanhove, B. (2014). Trofische positie van de invasieve kamkwal Mnemiopsis leidyi: een experimentele aanpak, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 156-159

Adam, A.; Vanhove, B.; Van Dessel, N.; Mevenkamp, L. (2011). Windmolens op zee: een oase voor kabeljauw? Onderzoek naar diurnale en seizoenale variatie. BSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Mariene Biologie: Gent. 34 pp.

Vanhove, B. (2013). Trophic position of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi: an experimental approach. MSc Thesis. Oceans & Lakes, Interuniversity Master in Marine and Lacustrine Science and Management: Brussel. 33 + annexes pp.

  • PLASTOX project