Research projects

Title Start End
Darwin's laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstofkringloop
Eu-duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland
Hardwiring the ocean floor: the impact of microbial electrical circuitry on biogeochemical cycling in marine sediments
European Marine Biodiversity Observatory System
Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria
Evaluation and update of the OMES database, concerning the data of the Flemish part of the Scheldt estuary
The development of early diagenetic models
Expeditie Zeeleeuw
The modelling of bioturbation
Flemish contribution to LifeWatch.eu
Advanced modelling and research on eutrophication: linking eutrophication and biological resources
Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary
COastal SAnds as Biocatalytical Filters
Marine Biotechnology ERA-NET
Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli
Marine Incidents Management cluster - MIMAc
Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
Combined effects of multiple organic stressors from jellyfish blooms and aquaculture operations on seafloor ecosystems
Optimaliseren data beheer en opslag en verzorgen educatie databeheer voor wetenschappers van het NIOO
Kelp export: fuel for adjacent communities in changing arctic ecosystems?
Organisation of symposium Dunes and Estuaries
Ocean Acidification: a Meiofaunal Perspective and Coping with
Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management
Compendium voor Kust en Zee 2013
Planet Ocean
Compendium voor Kust en Zee 2015
Polluting atmospheric particles along the French-Flemish North Sea coast: border transports and impact on the environment. Transborder cooperation and sensitization
Update background information "Coast and Sea" MIRA-T 2006
Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment
Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region
Impact of piling noise on Atlantic cod during windfarm construction
Spatial and Temporal Assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies
Investigating the ecological effects of ocean acidification in shallow water volcanic CO2 vents of the Azores
Spatial and Temporal assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies - phase II

Pages