Research projects

Title Start End
Diversiteit en processnelheid in een detritusvoedselweb : relaties tussen nematoden en heterotrofe bacteriën bij de decompositie van organisch materiaal 1999 2003
Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat September, 1999 December, 2001
Mariene biodiversiteit : de hyperbenthische gemeenschappen van continentale hellingen 1999 2003
Structural biodiversity along Ecuadorian sandy beaches January, 1999 January, 2002
Ecologie van copepoden: structurele en functionele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden. II October, 1998 September, 2000
Structural and functional biodiversity of copepod communities on the Belgian Continental Shelf (North Sea) October, 1998 November, 2002
Biodiversity of marine benthic communities along ecological gradients January, 1998 December, 2005
Het benthos in Antarctica: structurele en functionele biodiversiteit January, 1997 December, 2000
Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS January, 1997 December, 2001
Ecologie van copepoden: structurele en functionele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden. I October, 1996 September, 1998
Causal factors of biodiversity: community structure, phylogeny and biogeography. A comparative study of the fauna of tropical and subtropical estuaries and lagoons. Study 1996 January, 1996 December, 2000
De rol van mariene ecologie in het uitbouwen van strategische milieu-effectenrapportage ter ondersteuning van duurzaam kustbeheer. Een case studie in Saldanha Bay, Zuid-Afrika October, 1996 October, 2000
Causal factors of biodiversity : community structure, phylogeny and biogeography. A comparative study of the fauna of tropical and subtropical estuaries and lagoons January, 1996 December, 2000
Meiobenthic biodiversity and fluxes within the Antarctic biogeochemical environment December, 1996 November, 2000
Mariene biologie en Nematologie- Onderricht over biodiversiteit van soorten en hun habitats 1996 1999
The eco-metabolism of estuarine intertidal flat May, 1996 April, 1999
Mariene biologie en nematologie-onderricht over biodiversiteit van soorten en hun habitats January, 1996 December, 1998
High resolution temporal and spatial study of the benthic biology and geochemistry of a North-Eastern Atlantic abyssal locality February, 1996 January, 1999
Ecology of vegetation on alluvial plains and salt marches 1995 1998
Research on the environmental effects of the SIGMA plan 1995 1998
Ecology of macrozoöbenthos at the Zeeschelde 1995 1998
Voedingsecologie van mariene nematoden. II October, 1995 September, 1997
Marine Biology January, 1995 December, 1995
Onderzoek naar de seizoenale variatie en populatiedynamica van het macrobenthos voor de Westkust in functie van de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject April, 1995 January, 1996
Hyperbenthic communities of beaches: structure and interaction with demersal fish and epibenthic macro-Crustacea 1995 1999
European Network for marine integrated system analysis January, 1995 December, 1999
De hyperbenthische gemeenschappen van de Noordzee 1994 1998
Risk analysis of coastal nourishment techniques June, 1994 November, 1996
Het macrozoöbenthos van zandbanken voor de Belgische kust, met nadruk op de trofische relatie met overwinterde zeevogels 1994 1998
Onderzoek naar ruimtelijke variatie van het macrobenthos voor de Westkust i.f.v. de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject July, 1994 March, 1995
European Marine and Polar Science November, 1994 December, 2001
Feeding ecology of marine nematodes October, 1993 September, 1995
Community structure and processes in the deep-sea benthos January, 1993 December, 1995
Feeding ecology and population dynamical aspects of the brackish water mysid Neomysis integer in relation to the maximum turbidity zone of estuaries 1993 1997
Oceanography: Role of the benthos in marine ecosystems and effects of environmental pollution. I June, 1992 May, 1999
Biogeochemistry of the maximum turbidity zone in estuaries December, 1992 March, 1995
Role of the meiobenthos in Antarctic ecosystems September, 1992 September, 1996
Structure and function of the benthos in estuarine and coastal ecosystems in relation to current and future anthropogenic influences October, 1992 March, 1997
Characterization of the microbiological environment in hatcheries for Mediterranean marine fish: influence on larval health and development of prophylaxis February, 1991 February, 1993
Major biological processes in European tidal estuaries November, 1990 September, 1993
Natural variability and the prediction of change in marine benthic ecosystems August, 1990 November, 1992
Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta March, 1988 1990
Spatial and temporal migrations of Atlantic cod (<i>Gadus morhua</i>) in the Belgian part of the North Sea and the Western Scheldt
Epibenthos and nekton of tropical shallow coastal habitats
Sustainable management of the marine environment: what measures can legally be taken?
Taxonomy of free-living marine nematods (Invertebrata)
Taxonomy of Mysidacea (Crustacea), taxonomical databases
Community structure of demersal fish species and larger epibenthic crustaceans in the Gulf of Guayaquil, Ecuador
The effect of ocean acidification on the benthic ecosystem
The effect of ocean acidification on the functioning of coastal marine benthos

Pages