Research projects

Title Start End
'DNA-barcoding' bij mariene nematoden en de rol van genetische diversiteit in de stabiliteit van populaties bij habitatverstoringen October, 2007 September, 2010
Body - size and ecosystem dynamics: integrating pure and applied approaches from aquatic and terrestrial ecology to support an ecosystem approach January, 2007 December, 2010
Meiofauna van gereduceerde koude bronnen "cold seeps" : wat is hun functie, adaptatie en oorsprong? January, 2007 December, 2010
Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos - Coping with Change January, 2007 January, 2009
Diversiteit en evolutie van bacteriële symbionten in de Siphonocladales (Chlorophyta) en hun effecten op groei en morfogenese van de gastheer October, 2007 September, 2010
Pilot study into the data management at NIOO-CEME March, 2007 April, 2007
Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas December, 2006 January, 2011
Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria June, 2006
Taxonomisch, fylogenetisch, populatiegenetisch en fylogeografisch onderzoek met behulp van DNA sequentie- en fragmentanalyse. January, 2006 December, 2006
Controle Paardenmarkt October, 2006 December, 2007
Quantification of Erosion and Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics December, 2006 2010
Genetische diversiteit in sponzen geassocieerd met koud-water koraalecosystemen January, 2006
Artificial reefs in relationship with the infauna of surrounding soft substrates: the role of changes in predator-prey interactions versus changes in the physico-chemical habitat January, 2006 December, 2007
A field manipulation experiment on four European beaches investigating the response of meiofauna communities to increased rainfall October, 2006 December, 2008
The role of diversity, functionality and density of the macrobenthos in the functioning of the sea bottom October, 2006 September, 2008
Belgian Network for Coastal Reseach February, 2006 February, 2009
European platform for coastal research: coordination action February, 2006 February, 2009
Evaluatie van de Warrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch Continentaal Plat January, 2006 October, 2007
Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone December, 2006 January, 2011
Bio-fysische Karakterisering van Indicatoren voor Stabiliteit Slikgebieden d.m.v. remote sensing January, 2005 December, 2008
Bio-physical characterization of indicators of sediment stability in mudflats using remote sensing January, 2005 December, 2008
Functional role of nematodes and foraminifera in benthic metabolism January, 2005 December, 2006
Web Accessible Taxonomic Expertise in MarBEF: PROviding an e-Platform for the European Taxonomists December, 2005 December, 2008
Genetic Biodiversity September, 2005 December, 2008
Biogeography and Biodiversity of the Sea - BBSea - Integration of ecological and evolutional patterns and processes January, 2005 October, 2011
Deep-sea & Extreme Environments, Patterns of Species and Ecosystem Time Series May, 2005 December, 2008
Meiobenthic And Nematode biodiversity: Unraveling Ecological and Latitudinal Aspects November, 2005 December, 2008
Global patterns in biodiversity in marine sediments. Modelling of nematode communities October, 2005 September, 2007
Bringing biogeographical data online September, 2005 December, 2008
Bench fee FWO aspirant Marijn Rabaut October, 2005 September, 2007
Hotspot ecosystem research on the margins of European seas April, 2005 March, 2009
Ecological Interactions in Lanice-fields: An Ecosystem Approach for Nature Conservation in the North Sea October, 2005 September, 2009
Monitoring of the benthos of soft substrates: reference situation January, 2005 January, 2006
Importance of thropic ecology for marine biodiversity : a case-study at the species level with diatoms and harpacticoid copepods October, 2005 September, 2008
Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken October, 2004 September, 2009
Census of the Biodiversity of Abyssal Marine Life 2004 2010
Kwantification and modellation of the pelagic microbial foodweb in an estuarine system, i.c. the Schelde estuary October, 2004 September, 2008
Publicatie van een atlas en een CD-ROM ter valorisatie van het project MACROBEL November, 2004 May, 2005
Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence February, 2004 April, 2009
Habitat suitability models October, 2004 September, 2008
The role of feeding strategies in shaping the structure and biodiversity of diatom and copepod communities January, 2004 December, 2007
The role of feeding strategies in shaping the structure and biodiversity of diatom and copepod communities January, 2004 December, 2007
Time-dependent changes in the optical properties of sediments detected with remote sensing September, 2004 September, 2005
Micro-distribution of free-living aquatic nematodes in an heterogeneous environment January, 2004 December, 2006
Impact of mangrove exploitation on the benthic ecosystem and the assessment of ecological quality objectives September, 2004 March, 2013
A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf December, 2003 April, 2006
Cluster Sustainable management of the North Sea December, 2003 December, 2006
A comparative study of the meio-epifauna associated with tropical and cold water coral reefs January, 2003 December, 2006
On the Ecological Impacts of Beach Nourishments April, 2003 September, 2003
Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria January, 2003

Pages