Research projects

Title Start End
Hardwiring the ocean floor: the impact of microbial electrical circuitry on biogeochemical cycling in marine sediments
Evaluation and update of the OMES database, concerning the data of the Flemish part of the Scheldt estuary
Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria
Expeditie Zeeleeuw
The development of early diagenetic models
Flemish contribution to LifeWatch.eu
The modelling of bioturbation
Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary
Advanced modelling and research on eutrophication: linking eutrophication and biological resources
Marine Biotechnology ERA-NET
COastal SAnds as Biocatalytical Filters
Marine Incidents Management cluster - MIMAc
Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie
Optimaliseren data beheer en opslag en verzorgen educatie databeheer voor wetenschappers van het NIOO
Combined effects of multiple organic stressors from jellyfish blooms and aquaculture operations on seafloor ecosystems
Organisation of symposium Dunes and Estuaries
Kelp export: fuel for adjacent communities in changing arctic ecosystems?
Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management
Ocean Acidification: a Meiofaunal Perspective and Coping with
Planet Ocean
Compendium voor Kust en Zee 2013
Compendium voor Kust en Zee 2015
Polluting atmospheric particles along the French-Flemish North Sea coast: border transports and impact on the environment. Transborder cooperation and sensitization
Update background information "Coast and Sea" MIRA-T 2006
Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment
Impact of piling noise on Atlantic cod during windfarm construction
Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region
Investigating the ecological effects of ocean acidification in shallow water volcanic CO2 vents of the Azores
Spatial and Temporal Assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies
Spatial and Temporal assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies - phase II
A century of sea fisheries in Belgium
Streamlining activity of the Coastal Wiki
A pre-standardisation development for marine data interoperability using XML

Pages