Research projects

Title Start End
Advanced modelling and research on eutrophication: linking eutrophication and biological resources
Marine Biotechnology ERA-NET
COastal SAnds as Biocatalytical Filters
Marine Incidents Management cluster - MIMAc
Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie
Optimaliseren data beheer en opslag en verzorgen educatie databeheer voor wetenschappers van het NIOO
Organisation of symposium Dunes and Estuaries
Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management
Planet Ocean
Polluting atmospheric particles along the French-Flemish North Sea coast: border transports and impact on the environment. Transborder cooperation and sensitization
Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment
Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region
Spatial and Temporal Assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies
Spatial and Temporal assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies - phase II
A century of sea fisheries in Belgium
Streamlining activity of the Coastal Wiki
A pre-standardisation development for marine data interoperability using XML
Strengthening the oceanographic data management and operational forecast services at IBSS and MHI, Ukraine
Archiving data on recreational fishing along the Belgian coast
Studie- en samenwerkingsovereenkomst MIRA-T 2005
Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE
Study on the lateral input of the Flemish part of the Scheldt estuary
Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes
The development and realisation of the first phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M)
Climate Resilient Coast

Pages