Research projects

Title Start End
Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 1
Verzamelen van de nodige attributen, het opstellen van de benodigde teksten en scenario’s voor de museologische inrichting van het Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal
Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 2
Marine macrobenthic communities associated to Peruvian scallop Argopecten purpuratus culture: structural and functional diversity, feeding ecology and contaminant exposure
Creating a long term infrastructure for marine biodiversity research in the European Economic Area and the Newly Associated States
Microphytobenthic primary production in intertidal sediments: does meiofauna matter?
CSA Healthy and Productive Seas and Oceans
Understanding causes and consequences of increased levels of biodiversity. A case study based on nematodes from different bathyal habitats under contrasting productivity regimes
CSA in Marine Biotechnology
Identifying relationships between ecosystem attributes (diversity, functioning and services) and human pressures in salt marshes
De Zee van Toen
Gather and promote Surface Ocean - Lower Atmosphere related belgian efforts
Development of an Integrated Database for the Management of Accidental Spills
Integrated Study of Southern Ocean Biogeochemistry and Climate Interactions in the Anthropocene
Effects of dredgings and harbour expansion on the environment
Darwin's laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstofkringloop
Eu-duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland
Hardwiring the ocean floor: the impact of microbial electrical circuitry on biogeochemical cycling in marine sediments
European Marine Biodiversity Observatory System
Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria
Evaluation and update of the OMES database, concerning the data of the Flemish part of the Scheldt estuary
The development of early diagenetic models
Expeditie Zeeleeuw
The modelling of bioturbation
Flemish contribution to LifeWatch.eu
Advanced modelling and research on eutrophication: linking eutrophication and biological resources
Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary
COastal SAnds as Biocatalytical Filters
Marine Biotechnology ERA-NET
Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli
Marine Incidents Management cluster - MIMAc
Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
Combined effects of multiple organic stressors from jellyfish blooms and aquaculture operations on seafloor ecosystems
Optimaliseren data beheer en opslag en verzorgen educatie databeheer voor wetenschappers van het NIOO

Pages