Research projects

Title Start End
Impact of climate induced glacial melting on marone coastal systems in the Western Antarctic Peninsula region
UGent Aquaculture R&D Consortium
Effects of Belgian Offshore wind farms on the soft-sediment macrobenthic communities
Understanding and predicting spatio-temporal, structural and functional biodiversity dynamics of zooplankton in Belgian coastal waters under climate, nutrient and pollutant stress
Understanding the mechanisms of recovery and resilience in marine soft-bottom assemblages
Structure and functioning of macrobenthic communities in permeable subtidal sediments
Structure of the meiofauna from OMEX-samples
Sub-seabed CO2 Storage: Impact on Marine Ecosystems
Monitoring Hard substrates (windmills)
Influence of benthic biodiversity on carbon and nitrogen cycling
Systematics and biogeography of <i>Siphonocladales-Cladophorales</i> (Chlorophyta, Algae) in the Indian Ocean
Studie macrobenthos van de Belgische Kustzone i.f.v. kustverdedigingswerken Den Haan December, 1996
Nekton of mature and developing marshes in the Westerschelde (Belgium)
Spatial and temporal migrations of Atlantic cod (<i>Gadus morhua</i>) in the Belgian part of the North Sea and the Western Scheldt
Epibenthos and nekton of tropical shallow coastal habitats
Sustainable management of the marine environment: what measures can legally be taken?
Taxonomy of free-living marine nematods (Invertebrata)
Taxonomy of Mysidacea (Crustacea), taxonomical databases
Community structure of demersal fish species and larger epibenthic crustaceans in the Gulf of Guayaquil, Ecuador
The effect of ocean acidification on the benthic ecosystem
The effect of ocean acidification on the functioning of coastal marine benthos
The effect of ocean acidification on the functioning of coastal marine benthos
Gather and promote Surface Ocean - Lower Atmosphere related belgian efforts
Development of an Integrated Database for the Management of Accidental Spills
Integrated Study of Southern Ocean Biogeochemistry and Climate Interactions in the Anthropocene
Effects of dredgings and harbour expansion on the environment
Darwin's laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstofkringloop
Eu-duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland
Hardwiring the ocean floor: the impact of microbial electrical circuitry on biogeochemical cycling in marine sediments
European Marine Biodiversity Observatory System
Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria
Evaluation and update of the OMES database, concerning the data of the Flemish part of the Scheldt estuary
The development of early diagenetic models
Expeditie Zeeleeuw
The modelling of bioturbation
Flemish contribution to LifeWatch.eu
Advanced modelling and research on eutrophication: linking eutrophication and biological resources
Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary
COastal SAnds as Biocatalytical Filters
Marine Biotechnology ERA-NET
Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli
Marine Incidents Management cluster - MIMAc
Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie
Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu
Combined effects of multiple organic stressors from jellyfish blooms and aquaculture operations on seafloor ecosystems
Optimaliseren data beheer en opslag en verzorgen educatie databeheer voor wetenschappers van het NIOO
Kelp export: fuel for adjacent communities in changing arctic ecosystems?
Organisation of symposium Dunes and Estuaries
Ocean Acidification: a Meiofaunal Perspective and Coping with
Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management

Pages